Polityka Prywatności

 

  1. Administratorem strony jest firma Invest Group ul. Ciołka 12/428 01-402 Warszawa NIP 9211810551

  2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.

  3. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługwww.mp3youtube.plujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

  4. Strona internetowa mp3-youtube.pl wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie mp3youtube.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.

  5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej mp3-youtube.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.

  6. Zarządca strony internetowej mp3-youtube.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.

  7. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.

  8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

  9. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie mp3youtube.pl

  10. Administrator strony mp3-youtube.pl zbiera adresy email użytkowników ale nie udostępnia ich osobom trzecim